पारशिवान का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बैंगन 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 28/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 27/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 25/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 2500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 10.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 3000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1300.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 20/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 17/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पारशिवान 3000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1600.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पारशिवान 1000.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP