पेन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
करेला 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4400.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 3800.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मिर्च शिमला मिर्च 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4200.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर गीली 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 7000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पेन 7000.00 7200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4200.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4400.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर गीली 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 8000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 15/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पेन 7400.00 7600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फलियां 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4800.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4400.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 3400.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/06/2022 लाल महाराष्ट्र पेन 1600.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर गीली 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 3200.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 30/05/2022 लाल महाराष्ट्र पेन 1400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 07/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4200.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 07/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पेन 4200.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP