पिंपलगांव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 450.00 1810.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1805.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 555.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 450.00 1695.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 510.00 1705.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1660.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 300.00 1810.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 450.00 1810.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 450.00 1705.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 400.00 1695.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 350.00 1695.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 300.00 1611.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 300.00 1605.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 300.00 1570.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 350.00 1520.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पिंपलगांव 350.00 1575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP