पिप्ली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मक्का 29/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1616.00 1972.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 27/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1322.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 27/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 1100.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 25/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1270.00 2101.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 750.00 1036.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 23/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1100.00 1975.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 500.00 1309.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1151.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 660.00 1020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 17/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 600.00 1002.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 16/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 501.00 1515.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 15/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1321.00 2011.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 15/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 900.00 1431.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 14/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1373.00 2052.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 14/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 810.00 1218.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 13/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 380.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 11/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 451.00 1235.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 10/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1330.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 10/06/2022 लाल हरियाणा पिप्ली 425.00 1095.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 09/06/2022 हाइब्रिड हरियाणा पिप्ली 1331.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP