पुणे (पिंपरी) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1200.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1400.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के पत्ते 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 7.00 10.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1200.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1600.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
महुआ बीज 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 6.00 8.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पुदीना 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 3.00 6.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 26/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1000.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पालक 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 7.00 9.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 26/06/2022 लोकल महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1200.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के पत्ते 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 7.00 12.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (पिंपरी) 1000.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP