रायसिंह नगर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
जौ 20/06/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 2415.00 2791.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 20/06/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4270.00 4341.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 20/06/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 5001.00 5195.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 20/06/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 5827.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 1841.00 1941.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 30/05/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4080.00 4293.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4051.00 4661.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 21/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 5300.00 6231.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 21/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 5300.00 6060.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 21/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 6500.00 7072.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 2012.00 2038.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4551.00 4551.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 15/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 5500.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ग्वार 15/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 6000.00 6185.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 15/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 6550.00 6901.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/02/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 1991.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जौ 31/01/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 1750.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 31/01/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4400.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कपास 31/01/2022 अमेरिकन राजस्थान रायसिंह नगर 8500.00 10100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 31/01/2022 अन्य राजस्थान रायसिंह नगर 4900.00 6167.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP