राजपुर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ राजपुर 1965.00 1965.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/06/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कोडो मिलेट (वरुगु) 18/05/2022 अन्य छत्तीसगढ़ राजपुर 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/05/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ राजपुर 1975.00 1975.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/05/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 2020.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 27/04/2022 सरसों छत्तीसगढ़ राजपुर 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 27/04/2022 अन्य छत्तीसगढ़ राजपुर 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गन्ना 27/04/2022 अन्य छत्तीसगढ़ राजपुर 300.00 300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 14/04/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 1875.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 14/04/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 2020.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 28/03/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 1875.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/03/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ राजपुर 1970.00 1970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गन्ना 28/03/2022 अन्य छत्तीसगढ़ राजपुर 300.00 300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/03/2022 अन्य छत्तीसगढ़ राजपुर 2020.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 28/02/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 1875.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 22/02/2022 लोकल छत्तीसगढ़ राजपुर 1875.00 1875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/02/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ राजपुर 1970.00 1970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/02/2022 I.R. 36 छत्तीसगढ़ राजपुर 2400.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 04/02/2022 मोटे धान छत्तीसगढ़ राजपुर 1940.00 1940.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP