रामपुराफुल (नाभा मंडी) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 07 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 05/07/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 9000.00 14000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 05/07/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 900.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 30/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 10000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 7000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 16/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 13/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 13/06/2022 ककड़ी पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 600.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 800.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 07/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 7000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 07/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 700.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 03/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 8000.00 12500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 03/06/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 700.00 900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 30/05/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 8000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 30/05/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 600.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 26/05/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 26/05/2022 अन्य पंजाब रामपुराफुल (नाभा मंडी) 600.00 900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP