रतलाम का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 3750.00 4371.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काबुली चना (चिकपेस-व्हाइट) 23/06/2022 काबुली चना (छोले-सफेद) मध्य प्रदेश रतलाम 4900.00 8331.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेथी के बीज 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 4301.00 4501.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 2525.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 23/06/2022 पीला मध्य प्रदेश रतलाम 4250.00 6330.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 लोक-1 मध्य प्रदेश रतलाम 1995.00 2362.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 22/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 3500.00 4751.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 22/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 4972.00 5100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काबुली चना (चिकपेस-व्हाइट) 22/06/2022 काबुली चना (छोले-सफेद) मध्य प्रदेश रतलाम 3802.00 8812.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 22/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 2725.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 22/06/2022 पीला मध्य प्रदेश रतलाम 4800.00 6780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 लोक-1 मध्य प्रदेश रतलाम 2020.00 2401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 शरबती मध्य प्रदेश रतलाम 2570.00 2570.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 3700.00 4281.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 21/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 5100.00 5351.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काबुली चना (चिकपेस-व्हाइट) 21/06/2022 काबुली चना (छोले-सफेद) मध्य प्रदेश रतलाम 5000.00 8783.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर (सूखा) 21/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 2801.00 4950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 21/06/2022 पीला मध्य प्रदेश रतलाम 4375.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 लोक-1 मध्य प्रदेश रतलाम 1930.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश रतलाम 3950.00 3950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP