रिछा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 28/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 27/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 23/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश रिछा 3240.00 3285.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2025.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2020.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2020.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2020.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2020.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2025.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2025.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 14/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 08/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 07/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 03/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2020.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/06/2022 लोकल उत्तर प्रदेश रिछा 2015.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP