रोहा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1940.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1940.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/04/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/04/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/04/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/03/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/03/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/03/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1950.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/02/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/01/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/01/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/01/2022 अन्य महाराष्ट्र रोहा 1868.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP