रोहतक का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 500.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 2000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1000.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तरबूज 24/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 400.00 700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 9000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1300.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 600.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1000.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तरबूज 23/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 500.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 22/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खरबूजा 22/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 500.00 700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 22/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 22/06/2022 अन्य हरियाणा रोहतक 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP