सैलून का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 25/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1800.00 1815.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 25/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 1900.00 1915.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1800.00 1815.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 23/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 1900.00 1910.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1800.00 1830.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 15/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1850.00 1865.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 13/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1850.00 1865.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 09/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1850.00 1865.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 08/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 08/06/2022 दारा उत्तर प्रदेश सैलून 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 सामान्य उत्तर प्रदेश सैलून 1800.00 1860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 07/06/2022 देसी उत्तर प्रदेश सैलून 1200.00 1225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP