सनद का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 02/05/2022 अन्य गुजरात सनद 1645.00 1845.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 28/03/2022 अरहर दाल (टूर ) गुजरात सनद 5505.00 5505.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 28/03/2022 अन्य गुजरात सनद 7005.00 7065.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जीरा 28/03/2022 अन्य गुजरात सनद 18755.00 18755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 28/03/2022 अन्य गुजरात सनद 5625.00 6045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/03/2022 अन्य गुजरात सनद 1625.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/03/2022 शरबती गुजरात सनद 2195.00 2860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/03/2022 अन्य गुजरात सनद 1780.00 1780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 24/03/2022 शरबती गुजरात सनद 2150.00 2725.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 21/03/2022 अन्य गुजरात सनद 7045.00 7115.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
जीरा 21/03/2022 अन्य गुजरात सनद 18600.00 18600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 21/03/2022 अन्य गुजरात सनद 5830.00 5950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/03/2022 अन्य गुजरात सनद 1707.00 1860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/03/2022 शरबती गुजरात सनद 2200.00 2905.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 19/03/2022 अन्य गुजरात सनद 7055.00 7125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/03/2022 अन्य गुजरात सनद 1750.00 1750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/03/2022 शरबती गुजरात सनद 2225.00 2840.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 17/03/2022 अन्य गुजरात सनद 7065.00 7110.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 17/03/2022 अन्य गुजरात सनद 4500.00 5985.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/03/2022 अन्य गुजरात सनद 1825.00 1825.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP