संगोला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अनार 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 11100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 1500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 9500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 09/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 9300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 3000.00 11500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 10400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 24/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 1500.00 8600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 21/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 1500.00 15800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 14/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 3000.00 13500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 10/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 3500.00 14500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र संगोला 2500.00 11100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP