सरसीवान का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 25/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 25/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 11/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 सामान्य छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ सरसीवान 1400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP