सतना (एफ एंड वी) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 6:10 शाम

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आम (कच्चा-पका) 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 1800.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 23/06/2022 मौसम्बी मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 1200.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तरबूज 23/06/2022 तरबूज मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 21/03/2022 अन्नाबेसहइ मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 1800.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता 21/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 800.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 21/03/2022 अनार मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 6100.00 6100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 23/02/2022 अन्नाबेसहइ मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 23/02/2022 मौसम्बी मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 11/02/2022 सेब मध्य प्रदेश सतना (एफ एंड वी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP