सवली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 21/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5700.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 21/03/2022 कास्टर गुजरात सवली 7000.00 7100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5700.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 19/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5750.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 10/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 10/03/2022 कास्टर गुजरात सवली 6500.00 7200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 10/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 09/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5500.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 09/03/2022 देशी गुजरात सवली 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 09/03/2022 कास्टर गुजरात सवली 6800.00 7150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 09/03/2022 देशी गुजरात सवली 1900.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 05/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5900.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 05/03/2022 देशी गुजरात सवली 1800.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 05/03/2022 कास्टर गुजरात सवली 7000.00 7125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 05/03/2022 देशी गुजरात सवली 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 04/03/2022 अरहर (होल ) गुजरात सवली 5750.00 6125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP