सेगाँव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मक्का 11/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2000.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 22/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2075.00 2125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 03/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 1950.00 2025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 30/04/2022 लोकवन मध्य प्रदेश सेगाँव 2200.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 21/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2103.00 2221.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/04/2022 लोकवन मध्य प्रदेश सेगाँव 2100.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 20/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 1900.00 2219.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 19/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 6411.00 6511.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरे मटर 19/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 4399.00 4426.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 19/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2181.00 2241.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 19/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 7241.00 7311.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/04/2022 लोकवन मध्य प्रदेश सेगाँव 2001.00 2161.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 18/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2175.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 लोकवन मध्य प्रदेश सेगाँव 2092.00 2161.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरंडी बीज 26/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 6500.00 6550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 26/03/2022 लोकवन मध्य प्रदेश सेगाँव 2069.00 2141.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 22/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 2097.00 2167.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरे मटर 15/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 4409.00 4501.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 15/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 1875.00 1935.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 12/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश सेगाँव 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP