सेलु का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 5920.00 5920.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1840.00 1840.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 5599.00 5741.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 3900.00 4151.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1600.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 5710.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 3900.00 4045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1700.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 5500.00 6499.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 4200.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 4249.00 4319.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 6000.00 6671.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 12/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 3500.00 4321.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 12/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1900.00 2270.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 12/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 6000.00 6641.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 12/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 2201.00 2399.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 29/04/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 4000.00 4351.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 29/04/2022 अन्य महाराष्ट्र सेलु 1900.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP