शाजापुर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 30/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2150.00 2150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 28/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2100.00 2110.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2020.00 2020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 14/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2050.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 02/05/2022 कांता मध्य प्रदेश शाजापुर 4311.00 4311.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 02/05/2022 सफेद (होल) मध्य प्रदेश शाजापुर 5910.00 6510.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 02/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 5800.00 5905.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 02/05/2022 पीला मध्य प्रदेश शाजापुर 1999.00 1999.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 02/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 6475.00 6545.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 02/05/2022 पीला मध्य प्रदेश शाजापुर 6755.00 6945.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 02/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 1880.00 2238.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/04/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2060.00 2060.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 31/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 2080.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/03/2022 गुलाबी मध्य प्रदेश शाजापुर 4111.00 4635.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/03/2022 कांता मध्य प्रदेश शाजापुर 4020.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/03/2022 सफेद (होल) मध्य प्रदेश शाजापुर 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मसूर (साबुत) 24/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 4010.00 6105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 24/03/2022 पीला मध्य प्रदेश शाजापुर 1805.00 1805.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सरसों 24/03/2022 अन्य मध्य प्रदेश शाजापुर 6060.00 6475.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 24/03/2022 पीला मध्य प्रदेश शाजापुर 6050.00 7700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP