शक्ति का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 11:30 दोपहर

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 10/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 08/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 08/06/2022 अन्य छत्तीसगढ़ शक्ति 2160.00 2160.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 07/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 06/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 03/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 02/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 01/06/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1310.00 1310.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 31/05/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1315.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/05/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1315.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 28/05/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/05/2022 धान का खेत छत्तीसगढ़ शक्ति 1320.00 1320.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP