शेवगाँव का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 2200.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 1st सॉर्ट महाराष्ट्र शेवगाँव 1600.00 2050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 2nd सॉर्ट महाराष्ट्र शेवगाँव 1200.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 200.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सोयाबीन 25/06/2022 पीला महाराष्ट्र शेवगाँव 5700.00 5700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र शेवगाँव 2350.00 2350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 1900.00 2150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 4400.00 4400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
ज्वार 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 1900.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र शेवगाँव 2000.00 2450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 5500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 2100.00 2151.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 4200.00 4225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 1st सॉर्ट महाराष्ट्र शेवगाँव 1200.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 2nd सॉर्ट महाराष्ट्र शेवगाँव 900.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र शेवगाँव 200.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 महाराष्ट्र 2189 महाराष्ट्र शेवगाँव 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP