शिकारीपुरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सुपारी 22/06/2022 लाल कर्नाटक शिकारीपुरा 44500.00 47500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 1700.00 1900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2109.00 2109.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुपारी 15/06/2022 लाल कर्नाटक शिकारीपुरा 46000.00 48900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 15/06/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2030.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 14/06/2022 खुरदुरा कर्नाटक शिकारीपुरा 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 03/06/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2184.00 2184.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 26/05/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 19/05/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मक्का 18/05/2022 लोकल कर्नाटक शिकारीपुरा 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/05/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2131.00 2131.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुपारी 17/05/2022 लाल कर्नाटक शिकारीपुरा 43291.00 47526.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/05/2022 1001 कर्नाटक शिकारीपुरा 2100.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चावल 17/05/2022 खुरदुरा कर्नाटक शिकारीपुरा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 13/05/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2180.00 2180.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 12/05/2022 हरी अदरक कर्नाटक शिकारीपुरा 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 12/05/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2128.00 2128.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 09/05/2022 1001 कर्नाटक शिकारीपुरा 1990.00 1990.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/04/2022 I.R. 64 कर्नाटक शिकारीपुरा 2000.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 27/04/2022 हरी अदरक कर्नाटक शिकारीपुरा 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP