सिंधोली का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
प्याज 01/07/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 800.00 900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 01/07/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 30/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 270.00 290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 29/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश सिंधोली 2000.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 29/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 270.00 290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 28/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 270.00 290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 27/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 260.00 280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 25/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 25/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश सिंधोली 2000.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 25/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 260.00 280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 24/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 280.00 295.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 22/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 22/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 270.00 290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 900.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लकड़ी 21/06/2022 अन्य उत्तर प्रदेश सिंधोली 270.00 290.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/06/2022 147 एवरेज उत्तर प्रदेश सिंधोली 2000.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP