सोजत सिटी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मेहंदी 16/06/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 3000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 09/06/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4250.00 12028.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 01/06/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 3750.00 12063.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 30/05/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4500.00 11250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 27/05/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4500.00 11553.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 10/05/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 22/04/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4500.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 19/04/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 4000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 28/03/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 3250.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 04/02/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 5000.00 8375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मेहंदी 28/01/2022 अन्य राजस्थान सोजत सिटी 3125.00 8500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP