सोलन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 29/06/2022 सेब हिमाचल प्रदेश सोलन 2500.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1700.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पत्ता गोभी 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1800.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शिमला मिर्च 29/06/2022 शिमला मिर्च हिमाचल प्रदेश सोलन 1500.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धनिये के पत्ते 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 3000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
फ्रासबीन 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1500.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लहसुन 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 1800.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 3000.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 7000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश सोलन 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 29/06/2022 दुशरी हिमाचल प्रदेश सोलन 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 29/06/2022 सफ़ेदा हिमाचल प्रदेश सोलन 4000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP