सोनीपत का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
शिमला मिर्च 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 2600.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 3200.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1100.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 3500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1100.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1000.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कद्दू 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 400.00 500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 2500.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 11000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 2200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1600.00 1700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1200.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 28/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1100.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 11500.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 2200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1600.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लोकी 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1100.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 1300.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शिमला मिर्च 27/06/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत 3000.00 4200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP