सोनीपत (खरखोदा) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 1200.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 600.00 600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 6000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
संतरा 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4500.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 31/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 700.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 31/03/2022 देशी हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 600.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 400.00 800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/03/2022 देशी हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 600.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गाजर 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 6000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 29/03/2022 अन्य हरियाणा सोनीपत (खरखोदा) 6000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP