सुलारघरत का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
गेहूं 24/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 22/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 21/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 20/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 19/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 18/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 17/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 16/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 15/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गेहूं 13/04/2022 अन्य पंजाब सुलारघरत 2015.00 2015.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP