पालमपुर में मशरूम का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2930.38 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

12000.00 रु./क्विंटल

पालमपुर में मशरूम का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मशरूम 29/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 28/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 25/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 24/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 23/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 21/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 20/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 18/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 17/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2800.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 16/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 15/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 13/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 10/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 09/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 08/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 07/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 03/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 01/06/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 31/05/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मशरूम 30/05/2022 अन्य हिमाचल प्रदेश पालमपुर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP