राजस्थान में धान का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 24 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

3681.6 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3200.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4397.00 रु./क्विंटल

राजस्थान में धान का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 24/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3838.00 4397.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3552.00 4071.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3200.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3599.00 4331.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 23/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3379.00 4298.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3100.00 3880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3201.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 22/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3201.00 4235.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3700.00 4465.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3121.00 4201.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 21/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3400.00 4276.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3400.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 20/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3601.00 4362.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 18/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3301.00 4081.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3350.00 4401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3251.00 4291.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 17/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3500.00 4001.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 अन्य राजस्थान कोटा 3301.00 4360.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 अन्य राजस्थान बारान 3000.00 3730.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 16/06/2022 अन्य राजस्थान बूंदी 3592.00 4499.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP