सूरत में पपीता (कच्चा) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

712.05 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

350.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

1100.00 रु./क्विंटल

सूरत में पपीता (कच्चा) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
पपीता (कच्चा) 30/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 27/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 500.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
पपीता (कच्चा) 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP