सूरत में मटर दाना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 6:10 शाम

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5071.38 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1250.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

13500.00 रु./क्विंटल

सूरत में मटर दाना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
मटर दाना 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 10000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 13000.00 13500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 12000.00 12500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 12500.00 13500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 12500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 3500.00 8500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4500.00 8500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4500.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 9250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 9750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 6500.00 9750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 5000.00 9500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 4250.00 9500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 6000.00 11250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 6500.00 10750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 10000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 02/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 7000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर दाना 01/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 6000.00 10500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP