त्रिपुरा में सुअर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5500 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

7000.00 रु./क्विंटल

त्रिपुरा में सुअर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सुअर 25/06/2022 अन्य त्रिपुरा चौमानु 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 24/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 20/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 17/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 13/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 11/06/2022 अन्य त्रिपुरा चौमानु 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 10/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 06/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 03/06/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 30/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 27/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 23/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 21/05/2022 अन्य त्रिपुरा चौमानु 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 13/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 06/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 02/05/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 29/04/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 25/04/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 23/04/2022 अन्य त्रिपुरा चौमानु 5000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सुअर 18/04/2022 सुअर त्रिपुरा तेलियामुरा 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP