शाहसवान में आलू का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

834.87 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

550.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

1250.00 रु./क्विंटल

शाहसवान में आलू का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आलू 30/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1100.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 28/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 27/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 24/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1100.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 23/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 22/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 21/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 950.00 1050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 20/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 980.00 1050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 18/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 17/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 16/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 15/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 950.00 1050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 14/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 10/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 09/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1050.00 1150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 08/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 07/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 03/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1020.00 1080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 02/06/2022 आलू उत्तर प्रदेश शाहसवान 1000.00 1100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP