महाराष्ट्र में रागी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

3700 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

3800.00 रु./क्विंटल

महाराष्ट्र में रागी का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
रागी 01/07/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3600.00 3800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3400.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3400.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3400.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3350.00 3550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 09/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3300.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 01/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 3400.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP