मैसूर (बांदीपाल्या) में तुरई का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 17 अग. '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 07 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1523.96/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹160.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2800.00/क्विंटल

तुरई का मंडी भाव आज का

कमोडिटी तुरई
औसत मूल्य

₹1523.96 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹160 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2800 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

07 जून '22

मैसूर (बांदीपाल्या) में तुरई का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
तुरई 07/06/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1800.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 02/06/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1800.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 25/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 2600.00 / Quintal Rs 2800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 24/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 2600.00 / Quintal Rs 2800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 23/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 2300.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 18/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 2200.00 / Quintal Rs 2400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 11/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2200.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 09/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1800.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 06/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 160.00 / Quintal Rs 1800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 05/05/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1600.00 / Quintal Rs 1800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 27/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1600.00 / Quintal Rs 1800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 26/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1600.00 / Quintal Rs 1800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 25/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1200.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 22/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1200.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 21/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1200.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 20/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1400.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 18/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1400.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 13/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1300.00 / Quintal Rs 1500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 12/04/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 1200.00 / Quintal Rs 1400.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तुरई 30/03/2022 तोरी कर्नाटक मैसूर (बांदीपाल्या) Rs 800.00 / Quintal Rs 1000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न