तेलंगाना में चिचिण्डा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 07 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 12 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1575/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹500.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2300.00/क्विंटल

चिचिण्डा का मंडी भाव आज का

कमोडिटी चिचिण्डा
औसत मूल्य

₹1575 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹500 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2300 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

12 जून '22

तेलंगाना में चिचिण्डा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चिचिण्डा 12/06/2022 अन्य तेलंगाना कुकटपल्ली (रायथू बाजार) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 12/06/2022 अन्य तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 11/06/2022 अन्य तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) 230.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 11/06/2022 अन्य तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 10/06/2022 अन्य तेलंगाना कुकटपल्ली (रायथू बाजार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 10/06/2022 अन्य तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) 1500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 09/06/2022 अन्य तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 09/06/2022 अन्य तेलंगाना एल बी नगर 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 08/06/2022 अन्य तेलंगाना बोवेनपल्ली 500.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 08/06/2022 अन्य तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) 230.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 08/06/2022 अन्य तेलंगाना एल बी नगर 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 07/06/2022 अन्य तेलंगाना एल बी नगर 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 07/06/2022 अन्य तेलंगाना बोवेनपल्ली 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 07/06/2022 अन्य तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 07/06/2022 अन्य तेलंगाना कुकटपल्ली (रायथू बाजार) 1800.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 06/06/2022 अन्य तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 03/06/2022 अन्य तेलंगाना कुकटपल्ली (रायथू बाजार) 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 03/06/2022 अन्य तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) 2300.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 03/06/2022 अन्य तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चिचिण्डा 03/06/2022 अन्य तेलंगाना गुड़ीमलकपुर 1000.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP