चण्डीगढ़ का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
लोकी 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
गोभी 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 1000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
खीरा 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 1000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अदरक (हरा) 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 3000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरी मिर्च 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 1000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
नींबू 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आम 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 2000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मौसम्बी 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
प्याज 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 800.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मटर गीली 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अनार 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 5000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आलू 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 600.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
कद्दू 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 500.00 1000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/06/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 2000.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अंगूर 30/04/2022 अन्य चण्डीगढ़ चंडीगढ़ (ग्रेन /फ्रूट) 3000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP