पांडिचेरी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 12:30 रात

कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
धान 30/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1456.00 1665.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1496.00 1496.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी मैडागाडिपेट 10064.00 10064.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
काला चना (उड़द बीन्स) 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 1777.00 7879.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
लाल मिर्च 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2730.00 9900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरा चना 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2569.00 7055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
मूंगफली (स्प्लिट) 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 4033.00 6183.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
हरे चारे की ज्वार 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2439.00 2510.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करमानी 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 3369.00 3369.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 ADT 37 पांडिचेरी थट्टनचावाडी 1428.00 1617.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 ADT 39 पांडिचेरी थट्टनचावाडी 1329.00 1612.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 1545.00 1617.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 30/06/2022 सफेद पोन्नी पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2175.00 2175.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
रागी 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2079.00 2079.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
तिल 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 6500.00 10436.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
थिनाई (इतालवी बाजरा) 30/06/2022 अन्य पांडिचेरी थट्टनचावाडी 3013.00 3020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 B P T पांडिचेरी कराईकल 1872.00 2160.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 29/06/2022 पापतला पांडिचेरी थट्टनचावाडी 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 27/06/2022 TKM 9 पांडिचेरी कराईकल 1075.00 1075.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
धान 24/06/2022 सिन्ना पोन्नी पांडिचेरी मैडागाडिपेट 1505.00 1505.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP