सूरत में शकरकंद का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2226.34 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

3500.00 रु./क्विंटल

सूरत में शकरकंद का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
शकरकंद 30/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 27/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 2900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
शकरकंद 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP