Advertisment

आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) में टमाटर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 19 अग. '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 17 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹2003.3/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹400.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹4500.00/क्विंटल

टमाटर का मंडी भाव आज का

कमोडिटी टमाटर
औसत मूल्य

₹2003.3 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹400 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹4500 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

17 अग. '22

आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) में टमाटर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
टमाटर 17/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 13/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 12/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 09/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 08/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 05/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 04/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2000.00 / Quintal Rs 2500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 01/08/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 30/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 29/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 26/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 21/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 20/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 19/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 1500.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 18/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 16/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 14/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 12/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 09/07/2022 अन्य गुजरात आनंद (वेग ,यार्ड ,आनंद ) Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

Advertisment

बार बार पूछने वाले प्रश्न