सूरत में टमाटर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1853.3 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

250.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6000.00 रु./क्विंटल

सूरत में टमाटर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
टमाटर 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1800.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1800.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1800.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1800.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1800.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1700.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1700.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2250.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1700.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 02/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
टमाटर 01/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 2000.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP