Bhindi(Ladies Finger) mandi prices in Gorakhpur

Price updated : 19 May '22, 12:30 am

Market price summary

Last price updated: 18 May '22, 12:00 am

Average Price

3230.75 INR/Quintal

Lowest Market Price

600.00 INR/Quintal

Costliest Market Price

4750.00 INR/Quintal

Bhindi(Ladies Finger) price today in Gorakhpur
Commodity
Arrival Date
Variety
State
Market
Min / Max Price (Rs./Quintal)
Average price (Rs./Quintal)
Telegram
Bhindi(Ladies Finger) 18/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 600.00 - 750.00 650.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 17/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 800.00 - 950.00 875.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 12/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 900.00 - 1050.00 975.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 10/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 900.00 - 1100.00 1000.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 06/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 1150.00 - 1300.00 1220.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 05/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 1100.00 - 1300.00 1200.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 04/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 1400.00 - 1600.00 1500.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 02/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 1600.00 - 1800.00 1700.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 28/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2150.00 - 2350.00 2260.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 27/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2200.00 - 2400.00 2275.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 26/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2200.00 - 2400.00 2300.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 25/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2150.00 - 2350.00 2250.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 23/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2150.00 - 2350.00 2260.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 22/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2150.00 - 2350.00 2250.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 18/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2700.00 - 2925.00 2800.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 16/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2700.00 - 2900.00 2800.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 13/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2850.00 - 3100.00 2960.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 12/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2850.00 - 3100.00 2940.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 11/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 2850.00 - 3100.00 2950.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 30/03/2022 Bhindi Uttar Pradesh Gorakhpur 3750.00 - 4000.00 3900.00 Get Free Alert

Frequently Asked Questions

Set Mandiprice Alert