Bhindi(Ladies Finger) mandi prices in Rudauli

Price updated : 20 May '22, 6:10 pm

Market price summary

Last price updated: 19 May '22, 12:00 am

Average Price

2507.78 INR/Quintal

Lowest Market Price

1050.00 INR/Quintal

Costliest Market Price

4000.00 INR/Quintal

Bhindi(Ladies Finger) price today in Rudauli
Commodity
Arrival Date
Variety
State
Market
Min / Max Price (Rs./Quintal)
Average price (Rs./Quintal)
Telegram
Bhindi(Ladies Finger) 19/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1050.00 - 1150.00 1090.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 18/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1180.00 - 1250.00 1210.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 13/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1340.00 - 1420.00 1380.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 12/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1250.00 - 1350.00 1300.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 11/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1100.00 - 1200.00 1150.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 11/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1100.00 - 1200.00 1150.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 10/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 1150.00 - 1250.00 1200.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 09/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2000.00 - 2100.00 2050.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 06/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2150.00 - 2250.00 2200.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 05/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2230.00 - 2300.00 2260.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 04/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2240.00 - 2350.00 2280.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 02/05/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2250.00 - 2350.00 2300.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 29/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2400.00 - 2500.00 2450.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 28/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2410.00 - 2510.00 2460.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 27/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2400.00 - 2500.00 2450.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 26/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2650.00 - 2750.00 2700.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 25/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2850.00 - 2950.00 2900.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 23/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 2900.00 - 2960.00 2930.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 21/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 3150.00 - 3250.00 3200.00 Get Free Alert
Bhindi(Ladies Finger) 20/04/2022 Bhindi Uttar Pradesh Rudauli 3100.00 - 3200.00 3150.00 Get Free Alert

Frequently Asked Questions

Set Mandiprice Alert