[ X ]

Safe & Secure

Safe & Secure

Online Marketplace for Buyers / Sellers

Sivakumar
Chennai , Tamil Nadu
Rs 90.00 / Kg
93******94
Alif agro exports
Koraput , Odisha
Rs 12.00 - 20.00 / Kg
79******97
Pushpraj singh
Nashik , Maharashtra
Rs 14.00 - 15.00 / Kg
70******41
Alif agro exports
Koraput , Odisha
Rs 15.00 - 18.00 / Kg
79******97
Sivakumar
Chennai , Tamil Nadu
Rs 70.00 / Kg
93******94
Hake revannath
Beed , Maharashtra
Rs 130.00 - 150.00 / Kg
98******72
Mandi Bhav Alert
Poojashree
Chitradurga , Karnataka
Rs 32.00 / Kg
82******58
Sunko spices
Thrissur , Kerala
Rs : Depends on market
94******00
Sunko spices
Thrissur , Kerala
Rs : Depends on market
94******00
Sunko spices
Thrissur , Kerala
Rs : Depends on market
94******00
Manash agro products
Dehradun , Uttarakhand
Rs 250.00 / Kg
80******53
Manash agro products
Pali , Rajasthan
Rs 80.00 / Litre
80******53
Mandi Bhav Alert
Koushik chowdary
Anantapur , Andhra Pradesh
Rs 157.50 / Kg
89******01
Axis coco
Coimbatore , Tamil Nadu
Rs : Depends on market
87******71
Vaibhav mhala
Nanded , Maharashtra
Rs : Depends on market
98******40
Badal kumar nayak
Bhadrak , Odisha
Rs 55.00 - 60.00 / Kg
95******16
Gaurav mestry
Pune , Maharashtra
Rs 60.00 - 90.00 / Kg
80******36
Devraj lkr
Lakhisarai , Bihar
Rs : Depends on market
70******84
Mandi Bhav Alert
Shankar m
Aurangabad , Maharashtra
Rs 150.00 - 750.00 / Litre
85******59
Mandi Bhav Alert
Arvind
Banaskantha , Gujarat
Rs 25.00 - 30.00 / Kg
95******97
Vinay
Hyderabad , Telangana
Rs : Depends on market
63******41
Jagdish pawar
Sangli , Maharashtra
Rs : Depends on market
70******48
Nagaraju
Siddipet , Telangana
Rs 25.00 / Kg
92******59
Mandi Bhav Alert